Thursday, 25 September 2014

THROWBACK : Sel sebagai Unit Asas Benda Hidup


  • Sel ialah unit asas benda hidup
  • Semua benda hidup iaitu manusia, haiwan dan tumbuhan terbina daripada sel
  • sel terbahagi kepada dua jenis iaitu sel haiwan dan sel tumbuhan
AKTIVITI PELAJAR :