Thursday, 27 December 2012

ikan di laut asam di darat...

...dalam periuk bertemu jua...